Mailissimo návody

Návody Vám pomôžu naučiť sa pracovať so systémom Mailissimo. Ak máte záujem o individuálne školenie, môžete si ho objednať ako doplnkovú službu.

Vytvorenie zoznamu príjemcov

Zoznam príjemcov je základnou zložkou (akousi individuálnou databázou), do ktorej budete ukladať emailové adresy príjemcov. V systéme Mailissimo si môžete vytvoriť ľubovolný počet zoznamov príjemcov, v ktorých môžete evidovať odlišné skupiny užívateľov (napríklad užívatelia zaregistrovaní na webe, zákazníci z eshopu, zákazníci z predajne, užívatelia zo súťaže atď.).

Ručné pridávanie príjemcov do zoznamu

Ak potrebujete do zoznamu príjemcov pridať menší počet emailových adries, môžete na to využiť praktickú funkciu pre ručné vkladanie emailových adries.

Zmazanie príjemcov

Príjemcovia sa môžu zo zoznamu príjemcov odregistrovať sami, prostredníctvom odkazu umiestneného vo Vašich newsletteroch a reklamných emailoch. Aj napriek tomu sa Vám však môže stať, že Vás užívatelia (príjemcovia) požiadajú o ich vyradenie z mailingu.

Skupiny príjemcov

Okrem zoznamov príjemcov, prostredníctvom ktorých môžete združovať príjemcov do skupín, môžete prostredníctvom systému Mailissimo ďalej kategorizovať užívateľov v rámci jednotlivých zoznamov.

Voliteľné polia

Voliteľné polia slúžia k uchovávaniu dodatočných údajov o príjemcoch (napríklad meno, priezvisko alebo mesto). Tieto údaje môžete následne využívať pri automatickej personalizácií emailových kampaní.

Zákaz emailových adries

Občas sa môže stať, že potrebujete zakázať konkrétne emailové adresy alebo domény, na ktoré nechcete, za žiadnych okolností, odoslať Vašu emailovú kampaň.

Webové formuláre - registračný formulár

Systém Mailissimo umožňuje prepojenie registračného formulára na webe s Vašim zoznamom príjemcov. Vďaka tomuto prepojeniu je možné aktualizovať databázu emailových adries aj bez toho, aby ste tejto činnosti museli venovať pozornosť.

Webové formuláre - preposlať známemu

Formulár pre preposlanie emailu známemu je výborným spôsobom, ako získať nových čitateľov Vášho newsletteru alebo reklamného emailu. V prípade, ak využijete funkciu pre preposlanie emailu známemu, ktorá je súčasťou systému Mailissimo, budete môcť sledovať údaje o tom, kto a komu Váš email preposlal.

Vytvorenie emailovej kampane

Nástroj na vytváranie emailovej kampane Vám umožní vytvárať reklamné emaily alebo newslettery, ktoré budete môcť odosielať na Vami vybrané zoznamy príjemcov.

Vloženie odkazu na formulár “Preposlať známemu”

Potom, ako ste sa naučili vytvárať formuláre na preposlanie emailu známemu, ukážeme Vám, ako si odkaz na tento formulár umiestnite priamo do Vašej správy.

Personalizácia newsletterov - vkladanie voliteľných polí

Personalizácia newsletterov a reklamných emailov Vám umožní presnejšie cieliť Vaše posolstvo použitím konkrétneho oslovenia, lokality, prípadne iných evidovaných údajov.

Odoslanie emailovej kampane

Odoslanie emailovej kampane je finálny krok, ktorým zavŕšite prípravu a nastavenie Vašej emailovej kampane.

Import príjemcov

Prostredníctvom funkcie Import príjemcov môžete v systéme Mailissimo importovať väčší počet emailových kontaktov priamo z súboru typu CSV (Excel).

Viete, čo robia vaši zamestnanci?