Právne informácie a vyhlásenia

Prečítajte si tieto informácie pozorne. Spoločnosť KREA SK s.r.o., bude postupovať voči prípadným sťažnostiam v súvislosti s použitím týchto stránok a informácií na nich obsiahnutých postupovať v zmysle doleuvedených pravidiel a podmienok.

Autorské práva

Materiály zobrazené alebo uvedené na tejto internetovej stránke (ďalej označovaná ako „naša stránka“ alebo "naše stránky") okrem iného vrátane všetkých dokumentov, súborov, grafiky, zariadení, kódu a obecného vzhľadu servera sú predmetom autorských práv vo vlastníctve spoločnosti KREA SK s.r.o. (ďalej len "majiteľ"). Všetky práva sú vyhradené, ak nie je konkrétne uvedené inak. Okrem toho sú všetky názvy produktov uvedené na tomto serveri ochrannými známkami konktrétneho výrobcu produktu.

Prejsť na vrch stránky

Podmienky použitia stránok

Váš prístup na naše stránky a ich využitie podliehajú nasledovným podmienkam a všetkým relevantným zákonom. Tým, že ste naše stránky vyhľadali a prehliadavate ich, tieto podmienky prijímate bez výhrady:

  • Informácie na našich stránkach si môžete prezerať, sťahovať a tlačiť iba k nekomerčnému použitiu a za predpokladu, že na všetkých kópiách alebo výňatkoch z týchto dokumentov zostanú zachované všetky upozornenia na autorské alebo iné vlastnícke práva a výhrady, ktoré sú na nich uvedené.
  • Naše stránky môžu obsahovať odkazy na ochranné známky, patenty, vlastníctvo informácií, produkty, technológie alebo iné práva partnerov majiteľa stránok.
  • K uvedeným predmetom a právam nemáte žiadnu licenciu alebo iné právo.
  • Akákoľvek korešpondencia, ktorú s majiteľom prostredníctvom našich stránok povediete alebo materiál poslaný na stránky e-mailom alebo inak, nebudú považované za dôverné a vlastnícke. To, čo pošlete alebo publikujete môže byť použité na akýkoľvek účel vrátane okrem iného reprodukcie, uverejnenia, prenosu, publikácie, vysielania a umiestnenia na webovej stránke. Naviac môže majiteľ akékoľvek myšlienky, koncepcie, know-how alebo metódy uvedené akoukoľvek formou určenou týmto stránkam použiť tak, ako bude považovať za vhodné.
  • Majiteľ nepreberá žiadnu zodpovednosť za obsah akýchkoľvek stránok mimo vlastných stránok alebo za obsah akéhokoľvek iného servera, na ktorý tu bude odkaz. Majiteľ teda nepreberá žiadnu zodpovednosť v súvislosti so žiadnymi servermi odkazovanými alebo prístupnými pomocou odkazu tu uvedeného, vrátane okrem iného zodpovednosti vzniknutej na základe akýchkoľvek obvinení, že obsah poskytnutý niektorou treťou stranou porušuje zákony alebo práva akejkoľvek ďalšej osoby alebo subjektu.
  • Ak chcete použiť odkaz na naše stránky, môžete vytvoriť odkaz na akúkoľvek stranu.
  • Vložiť strany tohoto servera do rámca iných stránok, ktoré nie sú vlastníctvom majiteľa je povolené.
  • Majiteľ môže tieto podmienky kedykoľvek zmeniť tým, že tento text zaktualizuje. Je teda na vás, aby ste pravidelne navštevovali túto stránku a kontrolovali si aktuálne podmienky, ktorými ste viazaní.

Prejsť na vrch stránky

Spoľahlivosť informácií

Majiteľ vynakladá maximálne úsilie na zaistenie spoľahlivosti a presnosti informácií publikovaných na týchto stránkach. Môže však prísť k technickým nepresnostiam, alebo typografickým chybám. Tieto môžu byť po svojom zistení a podľa uváženia majiteľa opravené.

Majiteľ môže kedykoľvek upraviť akýkoľvek materiál na týchto stránkach a to aj bez upozornenia. Modifikácia týchto Právnych informácií vstúpi do platnosti ihneď po ich uverejnení.

Prejsť na vrch stránky

Ochrana osobných údajov

Majiteľ rešpektuje súkromie osôb, ktoré navštevujú webové stránky. Zhromažďujú sa iba tie osobne identifikovateľné údaje, (ako napr. meno, adresa alebo e-mail), ktoré nám sami dobrovoľne poskytnete. Majiteľ a jeho obchodní partneri tieto údaje využijú iba k účelom uvedeným tam, kde boli poskytnuté. Príležitostne môžeme uvedené informácie použiť k tomu, aby sme sa s vami spojili alebo dokonalejšie zistili vaše potreby a následne zlepšili naše služby.

Majiteľ vaše osobné informácie nepredá ani neprenajme tretej strane, ak vám nie je v okamihu, keď poskytujete informácie, povedané inak. Majiteľ alebo jeho dôveryhodný partner môže informácie použiť v súhrnnej forme k štatistickým analýzam prevádzky na vlastných stránkach. Pri tomto spracovaní nie je možné z dát získať žiadne osobne identifikovateľné informácie.

Využitie súborov cookie

Tieto stránky využívajú súbory cookie, aby obsah prispôsobili vašim potrebám. Cookie je textový súbor, ktorý server uloží na váš pevný disk. Tento súbor rozširuje funkcie dostupné na stránkach a umožňuje presnejšiu analýzu ich využitia. Naše stránky môžp napríklad vytvoriť súbor cookie, ktorý vám zabráni v opakovanom zadávaní hesla počas jednej návštevy. Bez ohľadu na spôsob použitia však súbory cookie nebudú zhromažďovať osobne identifikovateľné informácie.

Môžete tiež nastaviť svoj webový prehliadač tak, aby tieto súbory buď prijímal alebo odmietal. Ak sa rozhodnete ich odmietať, nebudete môcť dobre využiť interaktívne prvky, ktoré naše stránky obsahujú.

Zabezpečenie osobných údajov

Majiteľ uchováva vaše osobné údaje bezpečne a chráni ich pred neoprávnenými osobami, zneužitím alebo zverejnením. Vaše údaje sú v bezpečí na počítačových serveroch v kontrolovanom a chránenom prostredí, zaistené hardvérovými a softvérovými systémami na ochranu dát.

Odkazy na externé stránky

Stránky majiteľa môžu v záujme návštevníkov obsahovať aj rad odkazov na iné stránky s užitočnými informáciami. Zásady ochrany súkromných údajov, ktoré sú tu popísané, nemusia však na iných stránkach platiť. Ak máte záujem o informácie o ich spôsobe zberu a distribúcii údajov, kontaktujte priamo prevádzkovateľa konkrétnych stránok. Osobne identifikovateľné informácie zhromažďované na stránkach majiteľa sa externým stránkam nedodávajú, ak nie je v okamihu, keď toto poskytujete, stanovené inak.

Majiteľ si vyhradzuje právo toto prehlásenie o ochrane osobných dát v prípade potreby aktualizovať alebo meniť. Akékoľvek zmeny budú ihneď oznámené na tejto stránke.

Prejsť na vrch stránky

Obmedzenie zodpovednosti

TIETO STRÁNKY, ICH OBSAH A AKÉKOĽVEK SLUŽBY TU PONÚKANÉ ALEBO UVEDENÉ SÚ POSKYTOVANÉ TAK AKO SÚ A AKO SÚ K DISPOZÍCII. MAJITEĽ ANI JEHO ZAMESTNANCI ALEBO ZÁSTUPCOVIA NEZODPOVEDAJÚ ZA NÁHRADU ŠKODY, KTORÁ VZNIKLA NA ZÁKLADE ALEBO V SÚVISLOSTI S NASLEDOVNÝMI DÔVODMI: PRÍSTUP, VYUŽITIE ALEBO NEMOŽNOSŤ VYUŽIŤ TIETO STRÁNKY; AKÉKOĽVEK MATERIÁLY, INFORMÁCIE ALEBO ODPORÚČANIA, KTORÉ SA NA TÝCHTO STRÁNKACH OBJAVIA, ALEBO VZNIKNÚ NA ZÁKLADE SLUŽIEB, KTORÉ SU NA NICH POSKYTOVANÉ; MEŠKANIE, CHYBA ALEBO VÝPADOK PREVÁDZKY TÝCHTO STRÁNOK ALEBO SLUŽIEB, KTORÉ SÚ NA NICH ALEBO ICH PROSTREDNÍCTVOM PONÚKANE. TOTO KOMPLEXNÉ OBMEDZENIE ZODPOVEDNOSTI PLATÍ PRE VŠETKY NÁHRADY ŠKODY BEZ OHĽADU NA ICH DRUH.