Skupiny príjemcov

Okrem zoznamov príjemcov, prostredníctvom ktorých môžete združovať príjemcov do skupín, môžete prostredníctvom systému Mailissimo ďalej kategorizovať užívateľov v rámci jednotlivých zoznamov.

Skupiny príjemcov môžete využiť pri zasielaní emailových kampaní.

Napríklad: máte vytvorený zoznam príjemcov Zákazníci. Okrem emailovej adresy evidujete v tomto zozname aj voliteľné pole - mesto. Prostredníctvom skupín príjemcov si môžete vytvoriť skupinu Bratislava, v ktorom budete filtrovať výlučne zákazníkov z Bratislavy. Takto vytvorenú skupinu môžete následne využiť pri zasielaní emailových kampaní. Okrem jednoduchého filtrovania podľa jedného poľa (napríklad mesto), môžete pri vytváraní skupín príjemcov vytvoriť aj komplexné podmienky pre Vaše filtre.

Späť na predchádzajúcu stranu

Musíte urgovať neplatičov?