Zmazanie príjemcov

Príjemcovia sa môžu zo zoznamu príjemcov odregistrovať sami, prostredníctvom odkazu umiestneného vo Vašich newsletteroch a reklamných emailoch. Aj napriek tomu sa Vám však môže stať, že Vás užívatelia (príjemcovia) požiadajú o ich vyradenie z mailingu.

Na vyradenie emailových adries zo zoznamu príjemcov môžete použiť funkciu pre vymazanie príjemcov. Príjemcov môžete vymazať jednotlivo, zadaním individuálnych emailov, alebo nahratím CSV súboru so zoznamom emailových adries, ktoré si želáte vymazať zo zoznamu.

Späť na predchádzajúcu stranu

O čom ste hovorili s klientom 11.4.2014?