Voliteľné polia

Voliteľné polia slúžia k uchovávaniu dodatočných údajov o príjemcoch (napríklad meno, priezvisko alebo mesto). Tieto údaje môžete následne využívať pri automatickej personalizácií emailových kampaní.

Systém Mailissimo umožňuje evidovať u príjemcov emailovú adresu a niekoľko ďalších, základných údajov. Ak by ste potrebovali evidovať (a v odosielaných emailoch aj používať) iné, ako predvolené údaje, môžete si ich vytvoriť prostredníctvom volitených polí. Počet voliteľných polí, ktoré si môžete vytvoriť, nie je obmedzený.

Späť na predchádzajúcu stranu

O čom ste hovorili s klientom 11.4.2014?