Voliteľné polia

Voliteľné polia slúžia k uchovávaniu dodatočných údajov o príjemcoch (napríklad meno, priezvisko alebo mesto). Tieto údaje môžete následne využívať pri automatickej personalizácií emailových kampaní.

Systém Mailissimo umožňuje evidovať u príjemcov emailovú adresu a niekoľko ďalších, základných údajov. Ak by ste potrebovali evidovať (a v odosielaných emailoch aj používať) iné, ako predvolené údaje, môžete si ich vytvoriť prostredníctvom volitených polí. Počet voliteľných polí, ktoré si môžete vytvoriť, nie je obmedzený.

Späť na predchádzajúcu stranu

Informačný systém, ktorý používame aj v KREA