Personalizácia newsletterov - vkladanie voliteľných polí

Personalizácia newsletterov a reklamných emailov Vám umožní presnejšie cieliť Vaše posolstvo použitím konkrétneho oslovenia, lokality, prípadne iných evidovaných údajov.

Všetky údaje používané v personalizácií emailov sú preberané z voliteľných polí, ktoré pre ten-ktorý zoznam príjemcov evidujete. Samotná personalizácia emailov pozostáva z umiestnenia názvu voliteľného pola uloženého do matematických zátvoriek {nazov-volitelneho-pola} - o doplnenie správnych údajov počas posielania emailovej kampane sa postará samotný systém.

Späť na predchádzajúcu stranu

Fakturujte už online?