Vytvorenie zoznamu príjemcov

Zoznam príjemcov je základnou zložkou (akousi individuálnou databázou), do ktorej budete ukladať emailové adresy príjemcov. V systéme Mailissimo si môžete vytvoriť ľubovolný počet zoznamov príjemcov, v ktorých môžete evidovať odlišné skupiny užívateľov (napríklad užívatelia zaregistrovaní na webe, zákazníci z eshopu, zákazníci z predajne, užívatelia zo súťaže atď.).

V nasledujúcom video návode si ukážeme, ako si môžete vytvoriť jednoduchý zoznam príjemcov. Do tohto zoznamu príjemcov budete môcť pridávať emailové adresy príjemcov - individuálne, formou importu zo súboru alebo prostredníctvom registračného formulára na webe.

Späť na predchádzajúcu stranu

Ešte stále si v práci preposielate emaily?