Webové formuláre - registračný formulár

Systém Mailissimo umožňuje prepojenie registračného formulára na webe s Vašim zoznamom príjemcov. Vďaka tomuto prepojeniu je možné aktualizovať databázu emailových adries aj bez toho, aby ste tejto činnosti museli venovať pozornosť.

Prostredníctvom funkcie webové formuláre je možné vytvoriť registračný formulár, ktorý bude napojený na Vami zvolený zoznam príjemcov. Okrem emailovej adresy môžete prostredníctvom formulára a voliteľných polí získať aj ďalšie údaje o užívateľoch.

 

Späť na predchádzajúcu stranu

O čom ste hovorili s klientom 11.4.2014?