Webové formuláre - preposlať známemu

Formulár pre preposlanie emailu známemu je výborným spôsobom, ako získať nových čitateľov Vášho newsletteru alebo reklamného emailu. V prípade, ak využijete funkciu pre preposlanie emailu známemu, ktorá je súčasťou systému Mailissimo, budete môcť sledovať údaje o tom, kto a komu Váš email preposlal.

Formulár na preposlanie emailu známemu môžete vytvoriť prostredníctvom jednoduchého sprievodcu nachádzajúceho sa v časti webové formuláre. Po vytvorení a upravení formulára pre Vaše potreby (ofarbenie, úprava písma, pridanie loga atď.) môžete odkaz na formulár umiestniť  do newsletteru alebo reklamného emailu.

Späť na predchádzajúcu stranu

Viete, čo robia vaši zamestnanci?