Vytvorenie emailovej kampane

Nástroj na vytváranie emailovej kampane Vám umožní vytvárať reklamné emaily alebo newslettery, ktoré budete môcť odosielať na Vami vybrané zoznamy príjemcov.

Reklamné emaily alebo newslettery môžete vytvárať úpravou predpripravených šablón, prípadne použitím nami vytvorenej šablóny na mieru. Proces prípravy newsletteru je podobný práci v textovom procesore (napríklad Worde). Ak máte skúsenosti s prácou s WYSIWYG editormi, bude pre Vás príprava newsletteru podobnou skúsenosťou.

Okrem grafickej verzie reklamného emailu alebo newsletteru môžete vytvoriť aj textovú verziu, ktorá sa bude zobrazovať užívateľom s obmedzenými možnosťami prehliadania emailov. Prípravu kombinovaného emailu (html a text) Vám pre zachovanie maximálnej kompatibility vrelo odporúčame.

Späť na predchádzajúcu stranu

Ako dobre poznáte svojich klientov?