Odosielateľ a predmet správy

Obsahovo zaujímavý a graficky pútavý newsletter alebo reklamný oznam môže byť úplne zbytočný, ak si ho užívateľ neotvorí. Aby sa tak nestalo, je veľmi dôležité zvoliť vhodného odosielateľa a predmet správy. Práve toto sú prvé veci, ktoré užívateľ uvidí, a práve tieto rozhodujú o tom, či si užívateľ Váš email otvorí, alebo ho navždy vymaže.

Odosielateľ

Označenie odosielateľa je prvá vec, ktorú si užívateľ všimne. Odosielateľ by mal byť:

  • jednoznačný, aby bolo užívateľom jasné, o aký newsletter alebo reklamný email sa jedná
  • formálny, aby bol odosielateľ nezameniteľný a jednoznačne identifikovateľný
  • nemenný, aby si užívateľ na tento zvykol (a zároveň zaručil whitelistovanie)

Predmet správy

Predmet správy by mal byť:

  • relevantný, aby užívateľ nadobudol pocit, že stojí za to email otvoriť
  • informatívny, aby užívateľ zistil, čo môže v reklamnom emaili alebo newsletteri očakávať
  • stručný, aby bolo vidno celý predmet správy (mnohé aplikácie totiž limitujú jeho dĺžku na cca. 60 znakov)
  • jedinečný, aby sa neopakovali informácie uvedené v označení odosielateľa
  • bez SPAM výrazov, aby nedošlo k zámene emailu so SPAMom, prípadne jeho zablokovaniu spam filtrami

Späť na predchádzajúcu stranu

Ako dobre poznáte svojich klientov?