Design reklamných emailov a newsletterov

Aj napriek tomu, že obsah je hlavným dôvodom, prečo užívatelia newslettery a reklamné emaily odoberajú, design je nemenej dôležitý a potrebný predovšetkým pre zvýšenie použiteľnosti, komfortu pri čítaní a zvyšovaní výpovednej hodnoty Vašich správ.

Pri navrhovaní designu newsletterov a reklamných emailov je dôležité pridržiavať sa nasledovných zásad:

  • rozmery, aby sa newslettery a reklamné emaily zobrazovali v celej svojej kráse
  • podobnosť, aby užívatelia vedeli spojiť newsletter alebo reklamný email s Vašou webovou stránkou
  • jednotnosť, aby si užívatelia zvykli na vzor vašich newsletterov a dokázali v nich ľahko nájsť potrebné informácie
  • prehľadnosť, aby užívatelia dokázali skenovať newsletter aj bez väčšej námahy
  • priority, aby sa užívatelia dostali čo najrýchlejšie k najdôležitejším informáciám
  • kompaktnosť, aby užívatelia nemuseli veľa čítať (oni to totiž vo väčšine prípadov aj tak nerobia)
  • jednoznačnosť, aby mali užívatelia plnohodnotný zážitok aj bez načítaných obrázkov

Ak Vám to technické možnosti dovoľujú, každý email by bolo vhodné pripraviť aj textovom formáte - predsalen, nie všetci užívatelia majú vždy prístup k najmodernejším prehliadačom a emailovým klientom.

Internet je o hypertextových odkazoch, a tieto sú nemenej dôležité aj pri newsletteroch. Pri newsletteroch je preto dôležité použiť:

Pred odoslaním newsletterov a reklamných emailov je potrebné dokladne testovať zobrazenie emailov v najrôznejších emailových klientoch (napríklad Outlook 2003, Outlook 2007, Apple Mail, Thunderbird, Gmail), aby sa predišlo odoslaniu chybne zobrazených newsletterov. Ak nemáte s testovaním emailov skúsenosti, môžete využiť našu službu Kontrola pred odoslaním.

Späť na predchádzajúcu stranu

Trávite v práci veľa času?