Zoznam emailových adries (mailing list)

Mailing list (zoznam emailových adries prípadne ďalších údajov) je základom k realizácii emailových kampaní. Štandardne rozlišujeme tri typy mailing listov: prenajímaný mailing list, kupovaný mailing list a vlastný mailing list.

Prenajímaný mailing list

Prenajímaný mailing list je prenajatý reklamný priestor v emaili alebo newsletteri, prípadne prenajatý zoznam emailových adries, na ktorý môžete odoslať Vašu emailovú kampaň.

Nakoľko u prenajatého mailing-listu nezískavate fyzický prístup k emailovým adresám, je veľmi dôležité motivovať užívateľov, aby Vám tieto poskytli (a stali sa tak súčasťou vášho vlastného mailing listu). Emailové adresy od užívateľov môžete získať napríklad:

  • súťažou
  • odmenou
  • zľavou alebo zľavovým kupónom
  • elektronickou publikáciou

Kupovaný mailing list

Ak chcete dlho a úspešne realizovať emailové kampane, vyhýbajte sa kupovaniu mailing-listov.

V 99.9% prípadov je kupovaný mailing list len kópiou zoznamu, ktorý si pred Vami kúpili mnohé ďalšie firmy, a emaily v kupovanom mailing-liste sú tak často bombardované reklamnými emailami od ďalších firiem. Užívatelia v takýchto mailing-listoch sa stávajú na emaily alergickí a ich odosielateľov často označujú za spamerov. Ak Vás užívatelia označia za spamera a dostanete na tzn. spam-list, ďalšie Vami odosielané emaily nebudete môcť doručiť.

Okrem toho, užívatelia v takýchto emailoch bývajú veľmi všeobecní a nerelevantní, efekt emailových kampaní s kupovaným mailing-listom je preto často minimálny.

Vlastný mailing list

Vlastný mailing list je najvzácnejšou komoditou každého email marketéra. Je preto veľmi dôležité priebežne a strategicky budovať vlastný mailing list všade tam, kde je to len možné. Výhodou vlastného zoznamu je predovšetkým možnosť opakovane odosielať reklamné emaily a newslettery na relevantnú skupinu užívateľov.

Vlastný mailing list je potrebné rozvíjať v každom bode styku s užívateľom:

Vlastný mailing list sa delí na:

  • single opt-in - užívatelia, ktorí zadali emailovú adresu no nemuseli potvrdiť jej správnosť
  • double opt-in - užívatelia, ktorí museli potvrdiť správnosť svojej emailovej adresy kliknutím na odkaz v konfirmačnom emaili. Keďže double opt-in vyžaduje dodatočný krok - aktívne potvrdenie zo strany užívateľov, býva často oveľa kvalitnejší.

Späť na predchádzajúcu stranu

Fakturujte už online?