Bezpečnosť systému

Kde sú uložené všetky údaje (emaily, kampane)?

Všetky údaje sú uložené v databázi na našich serveroch. Databáza je prístupná výlučne z aplikácie Mailissimo, čím sa zvyšuje bezpečnosť všetkých Vami uložených dát (emailov, kampaní, štatistík).

Sú moje údaje oddelené od údajov iných užívateľov používajúcich systém Mailissimo?

Áno. Všetky údaje, kontakty, emailové kampane, voliteľné polia a ďalšie citlivé údaje sú oddelené a prístupé len pre užívateľa, ktorý tieto spravuje.

Nemôže sa stať, že sa niekto k mojim údajom dostane?

Systém Mailissimo je navrhnutý tak, aby ste sa k Vašim údajom dostali len vy. Dokonca aj naši zamestnanci majú len veľmi obmedzený prístup do systému. K dodržiavaniu mlčanlivosti a zabezpečeniu maximálnej ochrany všetkých Vašich údajov sa zaručujeme aj v našich Všeobecných obchodných podmienkach.

Kde sú Vaše servery hostované?

Servery sú hostované v spoločnostiach WEBGLOBE a SYPHON. Na rovnakých serveroch bežia aj aplikácie mnohých významných inštitúcií a peňažných ústavov, čo je zárukou vysokých bezpečnostných štandardov.

Nemôžete zneužiť moju databázu uloženú v systéme Mailissimo?

V žiadnom prípade! Pri práci so systémom dodržujeme veľmi striktné interné predpisy. Do databázy systému môžu u nás pristupovať len vybrané osoby a aj to len v prípade technických zásahov a updatov systému. Medzi našich klientov patria veľké a významné spoločnosti s databázami počítajúcimi niekoľko stoviek tisíc emailov, bezpečnosť všetkých údajov preto berieme veľmi vážne.

Ak sa rozhodnem nevyužívať Mailissimo, čo sa stane s mojimi údajmi?

O všetkých údajoch v systéme Mailissimo rozhodujete Vy. Ak sa rozhodnete nevyužívať Mailissimo, môžete všetky údaje vymazať. Vami vymazané údaje budú nenávratne odstránené.

Späť na predchádzajúcu stranu

Informačný systém, ktorý používame aj v KREA